Opinto-ohjaajien pilottikoulutus | Study counsellor’s pilot training

Yksi OmaPolku-hankkeen toimintamuodoista on opinto-ohjaajien kulttuurisensitiivisiin taitoihin keskittyvän koulutuksen suunnittelu ja pilotointi yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Koulutuksen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2020 ja se pilotoidaan Uudenmaan alueella hankkeen toisen toimintavuoden aikana. Pilottikoulutuksen pääkohderyhmä ovat Uudenmaan peruskoulujen opinto-ohjaajat.

One of the activities of the OmaPolku-project is the planning and piloting of training focusing on the cultural sensitivity skills of study counsellors together with our partners. The planning of the training will start in autumn 2020 and it will be piloted in the Uusimaa region during the second year of operation of the project. The main target group of the pilot training is the study counsellors of Uusimaa’s comprehensive schools.