Vuosikertomus | Annual Report

Vuosikertomuksesta voit lukea muun muassa Monihelin edellisvuoden toteutuneista projekteista, taloudesta sekä viestinnästä.

From the Annual Report you can read more about Moniheli's projects, finances and communications among other things of the past year.