Asiakirjat | Documents

Toimintasuunnitelma | Action Plan

Alla Monihelin kuluvan vuoden toimintasuunnitelma suomeksi ja englanniksi.

Below you can find Moniheli's Action Plan in Finnish and English.

Vuosikertomus | Annual Report

Vuosikertomuksesta voit lukea muun muassa Monihelin edellisvuoden toteutuneista projekteista, taloudesta sekä viestinnästä.

From the Annual Report you can read more about Moniheli's projects, finances and communications among other things of the past year.

Järjestön säännöt | Association statutes

Monihelin säännöt. Voit lukea ja tallentaa Monihelin säännöt suomeksi ja englanniksi pdf-muodossa alla olevista linkeistä. 

Moniheli's statutes. To read Moniheli's statutes in English and Finnish, please download the pdf-files below.