Kevätkokous 2019 | Spring General Assembly 2019

Monihelin kevätkokous ja varainhankintakoulutus pidetään 4.5.2019 Nuorisoasiainkeskus Hapessa Helsingissä, osoitteessa Sörnäisten rantatie 31. Kokopäivätilaisuudessa on tiukka aukataulu, mutta tarjolla on erittäin hyödyllinen tietopaketti ja loistava mahdollisuus verkostoitua muiden jäsenjärjestöjen kanssa. Jäsenjärjestöjen edustajat ja omat jäsenet ovat tervetulleita erityisesti iltapäivän varainhankintakoulutukseen!
 

Päivän aikataulu

9.30       Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen
10.00     Kevätkokous
12.00     Lounas
13.00     Varainhankintakoulutus - luento-osuus
14.45     Tauko
15.00     Varainhankintakoulutus - jäsenjärjestöjen puheenvuorot
16.30     Koulutus päättyy
 

Ilmoittautuminen ja osallistuminen

Tilaisuus on tarkoitettu Monihelin jäsenjärjestöille, niiden edustajille ja omille jäsenille. Lounaalle voi osallistua korkeintaan 2 henkilöä per jäsenjärjestö, mutta iltapäivän tilaisuus on auki kaikille jäsenjärjestöjen edustajille ja jäsenille. Suosittelemme lähettää iltapäivän koulutukseen ainakin kaksi yhdistyksen edustajaa, jotka voivat jatkossa hyödyntää tietoa yhdistyksessä ja välittää tietoa eteenpäin yhdistyksen muille toimijoille.

Ilmoittautuminen kumpaankiin päivän ohjelmaan sekä äänioikeuden myöntäminen (valtakirja) tapahtuu ilmoittautumislomakkeella tästä linkistä. Huomaathan, että tällä kertaa jokainen osallistuja ilmoittaudu itse tilaisuuteen. Moniheli varmistaa yhdistyksen virallisen edustajan kanssa valtakirjan voimassaoloa.

Pyydämme ystävällisesti kumpaankin osaan osallistujilta ilmoittautumaan viimeistään perjantaina 26.4., jotta osallistujan kielitaidot ja toiveet koulutuksesta, sekä tarjoilujen määstä, voidaan päättää. Myöhemminkin voi ilmoittautua mukaan koulutukseen, mutta ilmoittautumistiedot eivät enää vaikuta koulutuksen sisältöön tai kieleen. 
 

Kevätkokous: sisältö ja liitteet

Kevätkokouksen ilmoittautuminen alkaa klo 9.30 ja varsinainen kokous alkaa klo 10. Kevätkokouksessa käydään läpi vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnetään vuoden 2018 hallitukselle vastuuvapaus. Asialista löytyy Monihelin säännöistä tästä linkistä ja kokouksessa käsiteltävät asiakirjat Jäsensivuilta tästä linkistä (vaatii sisäänkirjautumista).

Varainhankintakoulutus: ohjelma ja toiveet aiheista

Varojen ja resurssien löytäminen yhdistyksen toimintaan on pienille järjestöille haaste. Julkista avustusta on vuodesta toiseen vaikeampaa saada, eikä sillä voi vapaasti järjestää toimintaa, johon avustus ei ole haettu. Myös kokenemmille ja isommille järjestöille "vapaampien varojen" saaminen projektiavustuksen lisäksi on oleellista. Mistä varoja ja resursseja yhdistyksen toimintaan julkisen avustuksen lisäksi? Millä tavalla voi kerätä varoja ja millä ehdoilla ja säännöillä? Mitä muut, pienet yhdistykset ovat tehneet, missä ovat onnistuneet?

Vastaamme näihin kysymyksiin, sekä kaikkiin muihin aiheeseen liittyviin kysymyksiin varainhankintakoulutuksessa 4.5. klo 13-16.30. Kouluttaja Konsta Erola, jolla on vahva tausta erityisesti yksityisten lahjoittajien kanssa, pitää luento-osuuden eri varainhankintamuodoista, käytännöistä, säänöistä ja hyvistä vinkeistä. Tauon jälkeen on jäsenjärjestöjen vuoro kertoa kokemuksestaan varainhankinnan kanssa lyhyillä esityksillä. HUOM! Etsimme vielä 1-3 lisää yhdistystä puheenvuoroihin, ota yhteyttä pikimmiten ja viimeistään 18.4. osoitteeseen toimisto@moniheli.fi jos haluat kertoa yhdistyksesi omasta varainhankinnasta!

Iltapäivän koulutukseen on tervetullutta Monihelin jäsenjärjestöjen edustajat ja omat jäsenet. Ilmoittautuminen tapahtuu samalla lomakkeella tästä linkistä. Pyydämme 26.4. mennessä toiveet koulutuksen kielestä ja sisällöstä, jotta kouluttaja ehtisi valmistaa koulutusmateriaalia niiden perusteella.
 

Helsingin ulkopuolisten jäsenjärjestöedustajien matkakulujen korvaus

Helsingin (eli HSL:n A-B vyöhykkeen) ulkopuolelta kokoukseen osallistuville jäsenjärjestöille korvataan yhden (1) osallistujan matkakulut edullisinta liikennevälinettä käyttäen. Sivun vasemmalta puolelta ylhäältä (klikkaa tästä) löytyvät kilometri- ja matkakorvauslomakkeet. Valitse sopiva lomake ja lue lomakkeessa olevat ohjeet.

• Pääkaukunkiseudun jäsenjärjestöille (ei Helsingissä rekisteröityneille): Korvaamme HSL-lippujen arvoa A-B vyöhykkeen ulkopuolelta ja kokouspaikan välillä. Käytä Matkakorvauslomake, HSL ja ota alkuperäiset matkaliput talteen! Jos käytät HSL-sovellusta, liitä lomakkeeseen lipun ostokuitti sovelluksesta.

• Helsingin seudun ulkopuolisille jäsenjärjestöille: Korvamme edullisimman sopivan julkisen likenteen matkavaihtoehdon tai maksamme kilometrikorvauksen.
- Jos olet tulossa junalla tai linja-autolla, ota alkuperäiset kuitit talteen ja liitä ne lomakkeeseen.
- Jos haluat tulla lennolla, ota ensin meihin yhteyttä.
- Jos olet tulossa autolla, huomaathan, ettei polttoainekuittia oteta vastaan, mutta maksamme kilometrikorvauksen. Kilometrikorvauksen maksamiseen tarvitsemme verokortin. Maksu ei vaikuta verokortin tulorajoihin.
Voit joko postittaa meille lomakkeen ja alkuperäiset liput, tai täyttää lomakkeen sähköisesti ja skannata liput. Korvausta voi hakea vain 31.5. mennessä, eli toimita lomakkeen ja liitteet siihen mennessä meille.

 

TERVETULOA KEVÄTKOKOUKSEEN!

 

 


 

Spring General Assembly and fundraising training, 4.5.2019


Moniheli's Spring General Assembly and fundraisin training will be held on Saturday, May 4th in Helsinki's Youth Centre Happi (Sörnäisten rantatie 31, buses 55 and 16 and metro Sörnäinen, find a route on the Journey Planner). This is a whole-day event with a tight schedule, but what is on offer is an extremely useful information package as well as a great opportunity to network with many of Moniheli's other member associations. Member association representatives and own members are all welcome, particularly to the afternoon's training!
 

Preliminary timetable of the day

9.30       Coffee and registration
10.00     Spring General Assembly
12.00     Lunch (offered by Moniheli to max 2 representatives per member association)
13.00     Fundraising training part 1: Lecture by Konsta Erola
14.45     Break
15.00     Fundraising training part 2: Presentations by member associations
16.30     End of the event

 

Registration and participantion

The event is organised for Moniheli's member associations, their representatives and own members. Max. 2 representatives per association can take part in the lunch, but the afternoon event is open to any representative or member who would like to attend. We recommend to send at least two or more representatives to the afternoon event if possible, so that the information can be passed on to the other members and stays in the organisation even after the participant has left. 

Register to either or both parts or the day's programme by filling the form at this link. The form also replaces paper authorization letters. Please note that this time participants register themselves to the event. Moniheli confirms the authorization to vote in the general assembly with an official representative of the association.

We kindly ask you to register at the latest on Friday, April 26th, so that the wishes regarding training language and contents could be taken into account and refreshments ordered sufficiently. It is possible to register also after the 26th, but the registration information will not be taken into account in the contents of the training or refreshments.  
 

Spring General Assembly: agenda and attachments

At the Spring General Assembly, we will go through the Annual Report and the closing of the books for the year 2018 and release responsibility from the board of 2018. 
The agenda can be found from Moniheli's statutes at this link, (section 11) and the documents to be handled at the meeting from Moniheli's Member Intranet at
this link (you need to sign in).
 

Fundraising training: programme and wishes about the contents

Finding resources and money for activities is a constant challenge for small associations. Public funding gets harder and harder to get, and does not allow to stray from what has been applied for. Finding complementary and more flexible funding is also essential for more experienced and larger associations.

Where to find funds and resources besides public funding? In what ways can funds be collected and according to what rules and legislation? What have other small immigrant associations done, where have they succeeded?

We will answer to these questions and any other questions on that subject in the fundraising training on May 4th at 13-16:30. The first part of the training will be a lecture on the many ways to raise funds, their rules and good tips by trainer Konsta Erola, who has a strong background in fundraising and particularly with individual donations. After a short break, it will be Moniheli's member associations turn to present examples of their own fundraising and share their experience with short presentations. PLEASE NOTE! We are still looking for 1-3 more associations to present, so contact us ASAP and at the latest on April 18th at toimisto@moniheli.fi if you would like to tell about your experience with fundraising! 

The afternoon's training is open to any Moniheli member association and to their members and registration is done using the same form as for the General Assembly, at this link. We kindly ask you to register by April 26th if you would like your wishes about the training's language and contents to be taken into account in the trainer's preparation.
 

Travel cost compensation for associations registered outside of Helsinki

Travel costs to and from the event can be compensated for one (1) representative of an association registered outside of Helsinki. The compensation covers the most affordable transportation fees to the meeting place, using within the capital region public transportation. You can find in this page's left column (scroll up or click here) the travel expenses compensation forms depending on your means of transportation. Use the suitable form and read carefully the instructions included.

• Member associations registered in the capital region, except Helsinki: HSL fares are compensated to and from outside the A-B zone. Use the Travel expenses compensation form, HSL and remember to keep your ticket(s)! If you are using the HSL phone application, attach the purchase receipt you can open from the application.
 
• Member associations registered outside the capital region: Expenses are compensated based on the most affordable suitable option or using mileage allowance. 
- If you are coming by train or coach bus, keep your tickets and attach them to the form.
- If you are considering flying to Helsinki, contact us first.
- If you are coming by car, compensation is not based on the fuel purchase, but on the kilometers travelled (mileage allowance). To pay mileage allowance, a tax card is needed. The payment does not affect your tax card's income limit.

Travel expenses compensation forms can be mailed to us with the original tickets, or filled electronically and emailed to us with the scanned tickets. You can only receive compensation if you request it by May 31th, so make sure to send the correct form and attachments by then.

 

WELCOME!

 

 

Click here or scroll down for English

Matkakorvauslomakkeet / Travel compensation forms

MS Excel -tiedostoMatkakorvauslomake, HSL - Travel expenses compensation form, HSL.xlsx (229 kB)
Helsingin seudun edustajille (ei Helsingin järjestöille), jotka matkustavat HSL-lipulla / For those coming from Espoo and Vantaa and the capital region (except from Helsinki), using public transport (HSL)
MS Excel -tiedostoMatkakorvauslomake, kaukomatkat - Long-distance travel compensation form.xlsx (229 kB)
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisille edustajille, jotka tulevat kaukojunalla, linja-autolla tai lentävät Helsinkiin / For those coming from outside the capital region by train, coach bus or air travel
MS Excel -tiedostoKilometrikorvauslomake - Mileage allowance compensation form.xlsx (229 kB)
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisille edustajille, jotka tulevat yksityisautolla / For those coming from outside the capital region by car