Työpajat | Workshops

Katto-toiminta järjestää työpajoja, joissa etsitään uusia keinoja maahan muuttaneiden asunnottomuuden ennaltaehkäisyysn ja vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

Alta löytyy Spark- sekä Kattotalkoot-palvelumuotoilutyöpajojen yhteenvedot. 

Katto program organizes workshops, that focuses on discovering new ways to prevent homelessness among migrants and deepen co-operation between different stakeholders. 

Below you can find the conclusions of the Spark and Kattotalkoot service design workshops in Finnish.

Katto-talkoot 29.11.2019

Kattotalkoot toteutettiin syksyllä 2019. Sen päätavoitteena oli pohtia palvelumuotoilun keinoin maahanmuuttajien asunnottomuuden ehkäisemiseen liittyviä kehittämistarpeita ja vaikuttamistoimenpiteitä. Muita tavoitteita olivat benchmarkkaus, ajankohtaisten teemojen tuominen yhteiseen keskusteluun sekä sidosryhmäyhteistyön edistäminen. Kattotalkoot koostuivat kuudesta asiatuntijahaastattelusta sekä palvelumuotoilun työpajasta, jossa yhteisen keskustelun lisäksi asiantuntijaryhmät suunnittelivat vaikuttamiskampanjoita.  

Työpajaan osallistui noin 20 maahanmuuttajien asunnottomuuden ehkäisemiseen liittyvien organisaatioiden työntekijää. Työskentelystä ja keskusteluista tehtiin kirjalliset muistiinpanot. Kehittämishankkeen suunnitteli ja toteutti Marika Sarha Oy. 

Raportin löydät alla olevan linkin kautta:

SPARK II - ideoista toteutukseen 11.4.2018 

Huhtikuussa 2018 järjestetyssä Spark II - työpajassa tavoitteena oli edistää konkreettista yhteistyötä eri toimijoiden välillä ajatuksella “ideoista toteutukseen”. Työskentelyä fasilitoi palvelumuotoilija ja kolme palvelumuotoiluopiskelijaa. Työpajateemat rakennettiin osallistujien etukäteishaastatteluiden pohjalta.  Spark II -työpajassa etsittiin vastauksia kysymyksiin: a) kuinka luoda selkeämpi asumisen polku maahanmuuttajille,  b) kuinka varmistaa maahanmuuttajille         
perusosaaminen suomalaisista asumisen käytännöistä ja c) kuinka parantaa ammattilaisten kykyä palvella maahanmuuttajia asumisen asioissa. 

Raportin voit lukea alla:

SPARK I - Design thinking workshop to  spark new solutions for the eradication of homelessness in Finland 29.11.2017

Moniheli ry:n koordinoima Katto-hanke yhdessä Sonder Collectivepalvelusuunnittelutoimiston kanssa järjesti työpajamuotoisen tilaisuuden, jonka tarkoituksena oli tuoda eri toimijoita yhteen pohtimaan maahanmuuttajille suunnatun tiedon saavutettavuuden parantamista ja estämään hämärää toimintaa asuntomarkkinoilla. Tavoitteena oli edistää dialogia eri sektorien välillä ja tuoda konkreettisia ratkaisuja kyseisiin kipukohteisiin. Kyseiset aiheet valittiin Kattohankkeen kohtaamien, kentältä nousseiden tarpeiden perusteella. 

Edustajilta tuli toiveita esimerkiksi yhteistyön tekemisestä asumisongelmien ehkäisemiseksi vuokralaisten kanssa, kohderyhmän oikeiden palveluiden piiriin ohjaamisesta, asunto ensin -mallin juurruttamisesta nuorten kesken, hyvien käytäntöjen omaksumisesta muista maista sekä asumispalvelutarjoajien kartoittamisesta, päällekkäisyyden estämisestä ja järjestelmän porsaanreikien täyttämisestä.  

Raportti löytyy alla: