Sidosryhmä- ja vaikuttamistyö | 

Co-operation and advocacy 

Katto-toiminta tukee eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tekee vaikuttamistyötä uusien keinojen löytämiseksi maahan muuttaneiden kokeman asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.


Katto program supports the co-operation between different actors and does advocacy in order to find new solutions to prevent homelessness among migrants.