Neuvonta ja ohjaus | Advice and counselling

Katto-toiminnan neuvonta ja ohjaus | 

Katto program's advice and counselling

Katto-toiminta auttaa asunnon hakemisessa sekä asumisen ongelmissa suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Saat meidät kiinni puhelimitse, sähköpostitse sekä eri sosiaalisen median kanavista. 

Meidät voi myös kutsua pitämään pop-up-neuvonta pistettä. Jalkaudumme säännöllisesti oppilaitoksiin sekä järjestöjen matalan kynnyksen tiloihin auttamaan asuntohakemusten täyttämisessä.


Katto program provides assistance with searching for an apartment and questions related with housing in Finnish, English and Arabic. You can contact us by phone, e-mail or through social media.

You can also invite us for a visit with our pop-up stand. We visit on a regular basis different learning institutes and NGO's daycentres to assist with filling out housing applications.


Yhteystiedot | Contact information :


Bisher Sawan

Asiakastyönkoordinaattori | Casework coordinator

+358 (0)50 309 3925 

bisher.sawan@moniheli.fi

Suomi, English, عربي (Arabia)

FB: www.facebook.com/kattotoiminta

IG:@kattotoiminta

Twitter: @kattotoiminta