Neuvonta ja ohjaus | Advice and counselling

Katto-toiminnan neuvonta ja ohjaus | 

Katto program's advice and counselling

Katto-toiminta auttaa asunnon hakemisessa sekä asumisen ongelmissa suomeksi, englanniksi ja arabiaksi. Saat meidät kiinni puhelimitse, sähköpostitse sekä eri sosiaalisen median kanavista. 

Meidät voi myös kutsua pitämään pop-up-neuvonta pistettä. Jalkaudumme säännöllisesti oppilaitoksiin sekä järjestöjen matalan kynnyksen tiloihin auttamaan asuntohakemusten täyttämisessä.


In english:

Katto program provides assistance with searching for an apartment and questions related with housing in Finnish, English and Arabic. You can contact us by phone, e-mail or through social media.

You can also invite us for a visit with our pop-up stand. We visit on a regular basis different learning institutes and NGO's daycentres to assist with filling out housing applications.

Yhteystiedot | Contact information :


Bisher Sawan

Asiakastyönkoordinaattori | Casework coordinator

+358 (0)50 309 3925 

bisher.sawan@moniheli.fi

Suomi, English, عربي (Arabia)

FB: www.facebook.com/kattotoiminta

IG:@kattotoiminta

Twitter: @kattotoiminta