Hyvä huomioida | Things you shoud know

Katto on koonnut asunnon hakuvaiheessa hyödyttävän Hyvä huomioda! – listan syksyllä 2016. Lista on Maahanmuuttoviraston toimesta käännetty useammalle kielelle ja levitetty mm. vastaanottokeskuksiin. Teksti löytyy suomeksi, englanniksi, venäjäksi, ranskaksi, saksaksi, somaliksi, kurdiksi (sorani), arabiaksi, dariksi ja urduksi.

Katto has prepared Hyvä huomioida! (Things you should know!) list in autumn 2016 to benefit people applying for an apartment. The list has been translated into several languages by Migri and distributed e.g. in detention centers. The text can be found in Finnish, English, Russian, French, German, Somali, Kurdish (Sorani), Arabic, Dari and Urdu.