Hyvä Huomioida | Things you shoud know

Katto on koonnut asunnon hakuvaiheessa hyödyttävän Hyvä huomioda! – listan syksyllä 2016. Lista on Migrin toimesta käännetty useammalle kielelle ja levitetty mm. vastaanottokeskuksiin.

Ota yhteyttä duin.ghazi@moniheli.fi, jos tarvitset tekstit pdf -tiedostoina. Teksti löytyy suomeksi, englanniksi, venäjäksi, ranskaksi, saksaksi, somaliksi, kurdiksi (sorani), arabiaksi, dariksi ja urduksi.

Katto has prepared Hyvä huomioida! (Things you should know!) list in autumn 2016 to benefit people applying for an apartment. The list has been translated into several languages by Migri and distributed e.g. in detention centers.

Contact duin.ghazi@moniheli.fi if you need the texts as pdf-files. The text can be found in Finnish, English, Russian, French, German, Somali, Kurdish (Sorani), Arabic, Dari and Urdu.