Materiaalipankki asunnon etsintään | Material bank for apartment search

InfoFinlandin sivut asumisesta monella eri kielellä:

www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/asuminen

Kuluttajaliiton vuokraopas kahdeksalla eri kielellä:

https://www.kuluttajaliitto.fi/tietopankki/materiaalipankki/asuminen/

Tietoa yleisestä asumistuesta (Kela):

www.kela.fi/yleinen-asumistuki 

Yleistä tietoa toimeentulotuesta:

http://stm.fi/toimeentulotuki 


Katto on koonnut asunnon hakuvaiheessa hyödyttävän Hyvä huomioda!-listan. 

Teksti löytyy suomeksi, englanniksi, venäjäksi, ranskaksi, saksaksi, somaliksi, kurdiksi (sorani), arabiaksi, dariksi ja urduksi.

Katto has prepared Hyvä huomioida! (Things you should know!) list.

The text can be found in Finnish, English, Russian, French, German, Somali, Kurdish (Sorani), Arabic, Dari and Urdu