Katto-toiminnan raportit  | 

Katto program's reports

Työtä maahanmuuttajien asunnottomuuden rakenteellisten tekijöiden poistamiseksi Suomessa: Katto-hankkeesta opittua, 2019 | Tackling Structural Factors of Migrant Housing Exclusion in Finland: Lessons Learnt from Katto-project, 2019

Tekijät / Authors: Turk, Jana B. & Ghazi, Duin

Avainsanat: maahanmuuttajien asunnottomuus, Katto-hanke, Suomi, asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Keywords: migrant homelessness, Katto-project, Finland, homelessness prevention

Maahanmuuttajien asunnottomuus pääkaupunkiseudulla. Monihelin selvitys yhteistyössä ympäristömonisteriön PAAVO 2 -ohjelman kanssa, 2014 

Migrant homelessness in the capital area, 2014

Opinnäytetyöt | Thesis

Effectiveness of advisory work in tackling homelessness among migrants in Helsinki region: A case study of Katto-project, 2019

Tekijä/ Author: Panta, Binod