Raportit | Reports

Työtä maahanmuuttajien asunnottomuuden rakenteellisten tekijöiden poistamiseksi Suomessa: Katto-hankkeesta opittua

Tekijät: Turk, Jana B. & Ghazi, Duin


Tiivistelmä

Suomen suurimmat poliittiset puolueet ovat Yhdessä Y-säätiön kanssa asettaneet tavoitteekseen puolittaa asunnottomien henkilöiden määrä Suomessa vuoteen 2022 mennessä sekä hävittää asunnottomuuden kokonaan vuoteen 2026 mennessä. Tilastot osoittavat, että Suomi on jo edistynyt merkittävästi asian suhteen: asunnottomuus on vähentynyt jatkuvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tilanne ei kuitenkaan näytä yhtä lupaavalta maahanmuuttajataustaisten kannalta, sillä kyseinen väestöryhmä on asunnottomuustilastoissa yliedustettuna. Vaikka vain seitsemän prosenttia Suomen väestöstä on taustaltaan maahanmuuttajia, oli heitä vuonna 2018 23,7 prosenttia kaikista asunnottomista henkilöistä ja 39 prosenttia asunnottomista perheistä. Asunnottomuus on lisääntynyt myös Helsingin kaupungin ulkopuolella asuvien maahanmuuttajien keskuudessa. Tilastojen epäsuhdan ja viime vuosien muutosten valossa herääkin epäilys siitä, onko rakenteellisia tekijöitä maahanmuuttajien asunnottomuuden taustalla otettu huomioon yllämainittuja tavoitteita asetettaessa.


Asunnottomuuden riskitekijöissä ei sinänsä ole merkittävää eroa enemmistöväestön ja vähemmistöjen välillä. Maahanmuuttajat saattavat kuitenkin kielimuurin ja tiedon puutteen vuoksi kohdata enemmän vaikeuksia Suomen sosiaaliturvajärjestelmään liittyen. Näiden tekijöiden vuoksi maahanmuuttajien voi olla vaikeampi ymmärtää ja toteuttaa omia oikeuksiaan, mikä tekee heistä alttiimpia hämärien toimijoiden hyväksikäytölle. Maahanmuuttajien kohtaama syrjintä on myös sellainen rakenteellinen este, joka vaikeuttaa yhdenvertaisille asuntomarkkinoille pääsyä.


Tässä raportissa käymme läpi Moniheli ry:n Katto-hankkeessa opittuja keinoja, joiden avulla erityisesti maahanmuuttajien asunnottomuuteen johtavia tekijöitä voidaan vähentää. Katto-hanke oli kolmen vuoden pituinen projekti (huhtikuu 2016–huhtikuu 2019), jonka tavoitteena oli työskennellä maahanmuuttajien asunnottomuuden ennaltaehkäisemiksesi Suomessa.Avainsanat: maahanmuuttajien asunnottomuus, Katto-hanke, Suomi, asunnottomuuden ennaltaehkäisy

Tackling Structural Factors of Migrant Housing Exclusion in Finland: 
Lessons Learnt from Katto-project
Authors: Turk, Jana B. & Ghazi, Duin


Abstract

Along with Y-foundation, major political parties, have set the objective to cut in half the number of persons experiencing homelessness in Finland by 2022, and to eradicate homelessness by 2026. According to statistics, Finland seems to be on a good path to do so: over the past decade, homelessness has continuously been decreasing. However, among migrants the situation looks less promising: Migrants have been being overrepresented in the homelessness statistics: In 2018, 23,7% of homeless individuals were migrants and 39% of homeless families were migrant families, whereas only 7% of the Finnish population are migrants. Furthermore, in 2018, homelessness has increased among migrants living outside the city of Helsinki. This disproportionateness and these recent developments pose the question, whether gatekeepers to migrant housing have been taken into account when setting the aforementioned objective.

Overall, risk factors for homelessness do not differ greatly between the majority population and minorities. However, due to lack of knowledge about the Finnish social service system and language barriers, migrants might face bigger difficulties in navigating the social service system. These factors may also hinder the access to understanding and exercising one’s rights, and thus, make migrants more prone to being exploited by shady actors. Yet another structural gatekeeper to equal access to the housing market is discrimination.

In this paper, we explore ways to tackle these factors specific to migrant homelessness, drawing on the lessons learnt from Moniheli’s, a network of multicultural associations, Katto-project, a-three-year project (April 2016–April 2019) aiming to prevent homelessness among migrants in Finland.


Keywords: migrant homelessness, Katto-project, Finland, homelessness prevention