Kannanotot | Statements

Katto-toiminnan vaikuttamistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta maahanmuuttajien asunnottomuudesta ja edistää maahanmuuttajien asunnottomuutta ehkäiseviä toimia yhteiskunnan eri tasoilla. Merkittävässä roolissa maahanmuuttajien asunnottomuuden ehkäisemisessä on poliittisen päätöksenteon (asunto- ja kotouttamispolitiikka) lisäksi yleinen asenneilmapiiri ja se, suhtaudutaanko maahanmuuttajiin asuntomarkkinoilla yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

30.6.2016 HS Mielipide: Kotoutuminen on vaikeaa, jos ei saa vakituista asuntoa

17.10.2016 Yhteinen kannanotto Asunnottomien yönä 2016

16.10.2017 Yhteinen kannanotto Asunnottomien yönä 2017

17.10.2017:  Itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille

16.10.2018 Yhteinen kannanotto Asunnottomien yöna 2018

17.10.2019 Yhteinen kannanotto Asunnottomien yöna 2019