Tietoa maahan muuttaneiden asunnottomuudesta | Information on homelessness among migrants

Maahan muuttaneiden asunnottomuus tilastoissa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee vuosittain asunnottomuutta koskevat tilastot. Keväällä 2020 julkaistuissa  vuoden 2019 tilastoissa maahan muuttaneiden asunnottomien määrä oli edellisvuotta alhaisempi, mutta maahan muuttaneiden osuus asunnottomista oli suhteellisen korkea. 25 %  yksinelävistä asunnottomista ja perheistä oli maahanmuuttajataustaisia ja pitkäaikaisasunnottomista 16 % oli maahanmuuttajataustaisia. 

Nämä luvut eivät ole tarkkoja, sillä kaikki kunnat eivät erottele asunnottomien taustaa tilastoissa.  

Vieraskielisten osuus Suomen väkiluvusta on n. 8 %, joten asunnottomuustilastoissa maahan muuttaneet ovat selkeästi yliedustettuina. Ara kokoaa asunnottomuustilastot kuntien ilmoittamien tietojen pohjalta, joten näissä luvuissa eivät näy paperittomasti Suomessa oleskelevat henkilöt.