Tietoa maahan muuttaneiden asunnottomuudesta | Information on homelessness among migrants

Maahanmuuttajataustaisten osuus kaikista asunnottomuutta kokevista vuosina 2001-2020 ARA:n asunnottomuustilastojen perusteella https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus

Maahan muuttaneiden asunnottomuus tilastoissa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee vuosittain asunnottomuutta koskevat tilastot. Keväällä 2021 julkaistuissa  vuoden 2020 tilastoissa maahan muuttaneiden asunnottomien määrä oli edellisvuotta alhaisempi, mutta maahan muuttaneiden osuus asunnottomista oli suhteellisen korkea. 22 %  yksinelävistä asunnottomista ja 60 % perheistä oli maahanmuuttajataustaisia. 

Nämä luvut eivät ole tarkkoja, sillä kaikki kunnat eivät erottele asunnottomien taustaa tilastoissa.  ARA:n ohjeen mukaan: "Maahanmuuttajataustaisiin luetaan kaikki asunnottomat yksinelävät henkilöt, jotka eivät ole Suomen kansalaisia tai joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi tai ruotsi. Maahanmuuttajatiedon voi selvittää väestörekisteristä äidinkielen ja syntymäpaikan avulla. "

Vieraskielisten osuus Suomen väkiluvusta on n. 8 %, joten asunnottomuustilastoissa maahanmuuttajataustaiset ovat selkeästi yliedustettuina. ARA kokoaa asunnottomuustilastot kuntien ilmoittamien tietojen pohjalta. Näissä luvuissa eivät näy paperittomasti Suomessa oleskelevat henkilöt.

Alla Katto-toiminnan ARA:n tilastoista keräämät tiedot maahan muuttaneiden asunnottouuden kehityksestä 2001-2020 yksinelävien sekä perheiden osalta. Vertailutietona kuvaajassa myös kaikkien asunnottomuutta kokevien yksinelävien ja perheiden tiedot.

Asunnottomuutta kokevat yksinelävät Suomessa 2001 - 2020 (Lähde: ARA:n tilastot)
Asunnottomuutta kokevat perheet 2001-2020 (Lähde ARA:n tilastot)