Koulutukset | Trainings

Asumisen tavat eri kulttuureissa -koulutuksen teemana oli Irak.

Katto-toiminta järjestää koulutuksia niin ammattilaisille kuin maahan muuttaneille. Koulutamme asumiseen liittyvistä asioista ja voimme räätälöidä koulutuksia yhteistyökumppaneiden tarpeiden mukaan.

Koulutukset ammattilaisille

Olemme järjestäneet esimerkiksi Asumisen eri tavat eri kulttuureissa -koulutusta, jonka tavoitteena on vahvistaa kotoutumisen ja asumisen kentällä työskentelevien ammattilaisten ymmärrystä heidän työssään kohtaamisensa asiakkaiden lähtömaiden asumisen tavoista.

Voit ottaa meihin yhteyttä ja voimme suunnitella yhdessä koulutuksen sisältöä.

Asumisinfo maahan muuttaneille

Asumisinfo on maahan muuttaneille suunnattu asumisen peruskysymyksiin keskittyvä info. Voit ottaa meihin yhteyttä ja voimme suunnitella infon sisältöä yhdessä.

Paloturvallisuuskoulutus

Voimme järjestää yhteistyössä Helsingin pelastusliitto HELPE:n kanssa paloturvallisuuskoulutusta maahan muuttaneiden ryhmille.

---

Katto program organizes trainings for both professionals and migrants. Our trainings focus on issues related with housing and we can plan the content together with our partners.

Trainings for professionals

We have organized for example Housing habits in different cultures -training and the aim of this training is to deepen the understanding of professionals working in the field of integration and housing about the housing habits in the country of origin of their clients.

You can contact us and we can plan the content of the training together.

Housing info for migrants

Housing info is an info for migrants focusing on the basic housing questions. You can contact us and we can plan the content together.

Fire safety training

We can organize in co-operation with Helsingin pelastusliitto Helpe a fire safety training for migrant groups.

Yhteystiedot | Contact information

Veera Vilkama

Päällikkö | Manager

+358 (0)50 309 3961 

veera.vilkama@moniheli.fi

Suomi, English, Español

FB: www.facebook.com/kattotoiminta

IG:@kattotoiminta

Twitter: @kattotoiminta