Vihreä valo ry

Vihreä valo ry on monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajien kotoutumista, kouluttautumista ja työllistymistä. Järjestö kehittää ja tarjoaa työllistymistä ja koulutuksia edistäviä palveluita. Tarkoituksena on kohentaa maahanmuuttajataustaisten nuorten pääsyä koulutusjärjestelmiin ja työelämään.

Vihreä valo ry is a multi-cultural organization which promotes integration, training and employment of immigrants. The organization develops and offers services to promote employment and training. The aim is to improve the access of young people with a migrant background in education and training systems and the labour market.

Facebook