Vasoma ry

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomen somalialaisten vammaisyhteisöjen arjenhallintaa ja edistää heidän toimintaansa suomalaisessa yhteiskunnassa sekä auttaa niitä somalialaisia vammaisyhteisöjä, jota ovat edelleen Somaliassa.

The purpose of the association is to support the communities of disabled Somalis in their daily lives and to promote their activities in Finnish society as well as to help those communities of disabled Somalis still in Somalia.