Union Youth Development ry

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa nourten läsksykerot ja harjoittaa oman kulttuurin, ja oppia muitta kulttuuria. Union Youth Development ry tukea maahanmuuttajanuoren sopeutumaan suomalaisen yheiskuntaan. Järjestömme päätoimintamuodot ovat neuvonta, liikunta, katutyötoiminta ja vapaa-ajan harrastus ja virkistystoiminnan sekä leirit ja seminaareja. Näiden toimintojenavulla pyritään tavoittamaan laajasti maahanmuuttaja nuoria ja tarjoamaan heille mielekästä vapaa-ajan toimintaa.

The association´s purpose is to help the young and to encourage them to practice their own culture and to learn about other cultures. Union Youth Development ry supports the young immigrant to adapt themselves to the Finnish society. Our most important activities are counseling, sports, street activities, leisure and recreational activities as well as camps and seminars. We try to reach out many young immigrants and offer them meaningful leisure activities.

Facebook