Tuleva Afrikka ry

Tuleva Afrikka;
Kerää elämiseen tarvittavia perustavaroita ja toimittaa ne eteenpäin. 
Järjestää terveyteen ja hygieniaan liittyvää tiedottamista ja koulutusta
Produces information and training dealing with health and hygiene
Luo auttajaverkoston kohteina oleville kriisialueille
Hakeutuu yhteistyöhön sellaisten organisaatioiden kanssa, joilla on sama missio. 
Suorittaa keräyksiä saatuaan Poliisihallinnolta asianmukaiset luvat
Voi vastaanottaa testamentti- ja muita lahjoituksia