The Chinese Association of Science and Technology

CAST rekisteröitiin 19 helmikuu 2014. Kun 3 vuotta kehitystä, CAST on yli 100 jäsenen, joka useimmiten on jatko-opiskelijat, vanhempi tutkija, professori yliopistossa ja toimitusjohtajalle Suomen ja kiinalainen yritys. Tavoitteena Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tieteen ja teknologian, akateemisen ja opetuksen n vaihtoa ja viestintää Suomessa ja Kiinassa.

CAST was registered on Feb. 19, 2014. After 3 years' development, CAST has more than 100 member who mostly are Phd students, senior researcher, professor from University and CEO from Finnish and Chinese company. The aim of association is to promote science and technology, academic and education's exchanges and communication between Finland and China.

Facebook