The Alliance of Kenyans in the Diaspora- Finland ry (AKD Finland)

The Alliance of Kenyans in the Diaspora- Finland ry muodostettiin ensisijaiseksi tavoitteeksi, jolla varmistetaan, että kenyiläiset ovat integroituneet onnistuneesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Tämä johtui tarpeesta lisätä kenyiläisten osallistumista suomalaisiin taloudellisiin, poliittisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin. AKD Suomi sitoutuu ja aikoo harjoittaa useita toimintoja, joista yksi on vapaaehtoistyötä Suomessa lisäämällä vuorovaikutusta ja kehitystä, urheilutoimintaa eri ihmisryhmiin, luomaan tietoa maahanmuuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista, jotta varmistetaan Kenian talouden, yhteiskunnan ja poliittisen kasvun maan.

Association of Kenyans in Diaspora Finland was formed with the primary goal of ensuring that there is successful integration of Kenyans within the Finnish society..This was informed by the need to increase the level of participation of Kenyans in Finnish economic, political and social spheres.
AKD Finland therefore engages and plans to engage in a number of activities one of them being voluntary work within Finland to increase interaction and development, sports activities with various groups of people, create awareness on rights and responsibilities of immigrants so as to ensure full participation of Kenyans in the economic, social and political growth of the country.