Suomen Afganistanilaisten yhdistysten liitto ry

Toiminnan tarkoitus
•         Toimia afganistanilaisten yhdistysten kattojärjestönä ja niiden edustajana Suomessa
•         Edistää afganistanilaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan
•         Edistää ja tukea erityisesti afganistanilaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kotoutumista ja menestystä
•         Edistää afganistanilaisten suhdetta muiden etnisten ryhmien kanssa
•         Tukea ja edistää halutessaan Afganistanin jälleenrakennusta
 
Tarkoituksen toteuttaminen
Liitto antaa tietoa jäsenyhdistyksilleen Suomen viranomaisten kotoutumistoimenpiteisiin liittyvistä suunnitelmista ja päätöksistä. Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään niin taloudellisten kuin muidenkin toimintaedellytysten luomiseen yhdistysten omien kotoutumista tukevien hankkeiden toteuttamiseksi.
 
Liitto edistää jäsenyhdistysten osallistumista yleishyödyllisiin, afganistanilaisen yhteisön omaa hyvinvointia ja keskinäistä vuorovaikutusta muiden väestöryhmien kanssa edistäviin hankkeisiin suomalaisessa yhteiskunnassa.
 
Liitto seuraa afganistanilaisten tilanteita Suomessa ja tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille edistääkseen afganistanilaisten asemaa Suomessa. Se järjestää kokouksia, seminaareja, tilaisuuksia ja kursseja jäsenilleen ja sidosryhmille.
 
Liitto tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa ja osallistuu erilaisiin kokouksiin, seminaareihin, neuvotteluihin edustamalla jäsenyhdistyksiä ja Suomessa asuvia afganistanilaisia.