Somali diaspora vuoropuhelua ry

Yhdistyksen tarkoituksena on löytää ratkaisuja Somalilaisten ja Suomensomaleiden välistä erimielisyyteen. Yhdistys aikoo myös etsiä yhteyksiä muissa EU maissa, joissa Somalialaisia asuvat. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitetta, kannanottoja ja järjestää eri valistus- ja tiedotustilaisuuksia sekä kokouksia. Yhdistys aikoo pyytää mukaan Somalialaisyhdistyksiä ja ei- Somalialaisia asiantuntijoita, joilla on tietoa konflikteista ja erimielisyyksistä Somaliassa.

The purpose of the association is to find solutions for Somalia and the disagreement between the Somalis living in Finland. The association also plans to look for other EU countries where Somalis live. The association also wants to initiative the organizing of the different positions and awareness-raising and information sessions and meetings. The association intends to be in touch with other Somali organizations and to deal with the conflicts and disagreement of non-Somalis.