Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry (SMY)

SMY:n tarkoituksena on
- edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien yhteistoimintaa ja samalla kaksisuuntaista kotoutumisprosessia
- edistää maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin tukemista sekä maahanmuutajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

The purpose of the organization is
- to promote cooperation between Finns and immigrants and at the same time a bi-directional integration process
- to promote immigrants' own language and culture, as well as immigrant participation in the Finnish society.

http://monikulttuuriyhdistys.fi/

Facebook