Peer Support for Integration in Finland (PESIFI)

Pesifin tavoitteena on edistää maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan ja tarjota heille tietoa, neuvoja ja vertaistukea.

Pesifi’s goal is to promote the integration of immigrants to the Finnish society and to offer them information, advice and peer support.