Kurdistanin Rauhan ja Kehityksen Seura ry (KDPA)

Yhdistyksen päätavoitteena on edistää kurdien kotoutumista Suomeen ja tukea kurdien pyrkimystä kurdikysymysten ratkaisemiseen rauhanomaisin keinoin Kurdistanissa.

KDPA’s main goal is to promote the integration of Kurds in Finland and to support their attempts to solve peacefully the Kurdish question in Kurdistan.