Kassandra ry

Interkult Kassandra (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, joka eri taiteen muotoja käyttäen mahdollistaa ihmisten tasavertaisen kohtaamisen. Kulttuuriyhdistämön toiminnassa interkultturisuus ja monikulttuurisuus ovat tavallisia asioita, normeja nykypäivän yhteiskunnassa. Koska myös yhä useammalla nuorella on nykyään mahanmuuttajatausta, on Interkult Kassandran fokus entistä vahvemmin lapsissa ja nuorissa. Kulttuuriyhdistämön perustoimintaa ovat monikulttuuriset taidetyöpajat, joita järjestetään koululaisten ja päiväkoti-ikäisten lisäksi aikuisille ja ikäihmisille. Esittävän taiteen festivaali InterKultFEST nostaa vuosittain esiin nuoria, rohkeita taiteentekijöitä.

Interkult Kassandra is a nationwide working culture hub that enables the encounter of people and cultures and promotes tolerance though different forms of art. Interculturalism and multiculturalism are common denominators in the culture hub's actions and in today's society. Because youngsters are more frequently of immigrant background, Interkult Kassandra focuses more than before on children and youth. Basic operations consist of multicultural art workshops, which are organized for students and children but also for adults and the elderly. InterkultFEST, an annual festival of performing arts, puts young and brave artists in the spotlight.

www.kassandra.fi

Facebook