Kambodzhan ystävyysseura ry (KAMYS)

Kambodzhan ystävyysseura ry, KAMYS, on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on vaalia ja edistää Kambodžan ja kambodžalaisen kulttuurin tuntemusta Suomessa sekä lisätä Suomen ja Kambodžan välistä yhteistyötä ja kanssakäymistä.

KAMYS was  founded in 1989 as a politically and religiously unaffiliated  organization, whose goal is to uphold and promote the knowledge of  Cambodia and Cambodian culture in Finland as well as increasing  cooperation and interaction between Finland and Cambodia.

www.kamys.fi

Facebook