Kallio Youth ry

Kallio Youth ry:n tavoitteena on edistää sosiaalista vuorovaikutusta eri yhteisöjen, uskontojen ja etnistaustaisten välillä. KY pyrkii helpottamaan maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten kotoutumisen yhteiskuntaan urheilun, viihteen ja harrastustoiminnan kautta.

The purpose of Kallio Youth Association is to promote social interaction between people from different communities, religions and races. The aim of KY is to help immigrants and non-immigrants to integrate into society through sports, entertainment and other recreational activities.

Facebook