HEED Association Finland ry

 

The association´s goals are to promote health, education and integration of African immigrants in Finland.we aim to educate, equip and empower African Immigrants in Finland to be able to make informed decisions concerning their health, career choices and proper immigration.

 

Missio

HEED-yhdistyksellä on kolme tavoitetta; terveyden edistäminen, koulutus ja afrikkalaisten maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen.  Käyttämällä erilaisia tiedonvälitysmenetelmiä, pyrimme kouluttamaan, varustamaan ja voimannuttaa Afrikan maahanmuuttajia Suomessa voidakseen tehdä perusteltuja päätöksiä heidän terveyttään ja uran valinnoistaan.  HEED toimii yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, joilla on samat tavoitteet tasapainoisen ja terveellisen yhteiskunnan varmistamiksesi.

 

Mission 
HEED Association Finland has three goals; promote health, education and integration of African immigrants in Finland.  Using different methods of delivering information, we aim to educate, equip and empower African Immigrants in Finland to be able to make informed decisions concerning their health and career choices. HEED will work in collaboration with other associations who share similar objectives to ensure a more balanced and healthy society.  In the words of Nelson Mandela, “education is the most powerful weapon we can use to change the world.”

           Using different methods of delivering information, HEED Association Finland will:

-Raise awareness on the prevalence of diseases and other health issues among Africans immigrants in Finland

-Educate African immigrants in Finland on disease prevention and management

-Empower African immigrant women in Finland to take the lead on health promotion, education and integration in the family

-Orientate families and young people on career choices in Finland

-Provide guidance to African immigrants on key aspects that enhances proper and smooth integration into the Finnish society

-Bridge the gap between African culture and other cultures in Finland H


           HEED Association became a member of Moniheli in 9/2018