GAAMIIR RY

Edistää luonnonkatastrofien ja suuronnettomuuksien uhrien sekä vähävaraisten ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja pyrkiä parantamaan heidän elämänlaatuaan. Harjoittamme humanitääristä avustustoimintaa kohderyhmille. Teemme myös aloitteita, esityksiä sekä lausuntoja ja järjestämme keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia sekä illanviettoja. 

 

The association promotes the mental and physical well-being of natural disasters victims as well as deprived people in Somalia and seeks to improve their quality of life. We provide humanitarian aid to target groups. We also make initiatives, presentations and opinions, and arrange discussion, briefing and evening shows. 

 

www.gaamiir.fi