Empowerment of African Women

EOAW:n toimintatarkoituksena on voimauttaa naisia kehittämällä ja tuomalla esiin heidän taitojaan sekä vahvistamalla taloudellista riippumattomuutta ja henkilökohtaista itsenäisyyttä. Vuoden 2011 aikana EOAW järjesti muun muassa afrikkalaista kulttuuria esittelevän International African Cultural Festivalin sekä Yam-festivaalin Tampereella. Myös osa Monihelin jäsenjärjestöistä heidän kanssaan yhteistyössä.

The organization empowers women by promoting skills that can be developed throughout their life, allowing for economic independence and personal autonomy. In 2011, EOAW was behind the African Cultural Festival and the Yam festival in Tampere, with which other Moniheli associations cooperated.

www.eoaw.org

Facebook