ASSAFRIKA/Congo Futur Ry

Järjestön tavoitteena on katulasten ja vähävaraisten vanhusten avustaminen Kongossa.

The organisation pursues humanitarian goals such as helping street children and homeless elderlies in Congo.

Facebook