Albaaniliitto

Albaaniliitto RY on rekisöröitu vuonna 2014 ja on aloittanut varsinaisen toimintansa vuoden 2015 alusta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää albaanien yhteisön keskinäistä vuorovaikutusta erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien sekä aktiviteettien myötä sekä heidän integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdistys järjestää erilaisia suomalais- ja albaaniyhteisön kulttuurillisia ja perinteisiä tapahtumia sekä erilaisia kerhoja ja koulutuksia.

The Albanian Union was registered in 2014 and has started its operations from the beginning of 2015. The purpose of the association is to promote and develop the interaction between the Albanian community through various events, events and activities and their integration into Finnish society. The association organizes various cultural and traditional events of the Finnish and Albanian communities as well as various clubs and trainings.

Albaaniliitto Facebook