Älä kadota jälkeäsi ry

Yhdistyksen tarkoitus on edistää maahanmuuttajalasten ja nuorten kotoutumista kehittämällä erilaisia tapahtumia jäsenilleen liittyen sekä Suomen, että kansalaisten omaan kulttuurin liittyen. Pyrimme jatkuvasti järjestemään jäsenillemme tilaisuuksia, kolutuksia , sekä juhlia. 

The purpose of the Association is to promote the integration of immigrant children and young people by developing different types of events for its members and in the context of culture in Finland. We are constantly working for our members by organizing events, the training program, as well as celebrations.