Ad Astra i Helsingfors rf

Juhlia erityinen päivä eri kulttuurien kouluissa. Yhdessä Suomen uskontojen välisen hankkeen; tuoda tietoisuutta monimuotoisuudesta kouluissa, edistää ymmärtämystä ja herkkyyttä keskuudessa opettajien ja nuorten sekä tarjota tunnetta varten vähemmistön nuorten kautta tarinankerronta. Seminaarien ja työpajojen liittyvät teemat monikulttuurista ja multi-uskonnollinen monimuotoisuus Suomessa.

To celebrate  special days of different cultures in schools. Together For Finland interfaith project; to bring awareness of the diversity in schools, to foster understanding and sensitivity among educators and youths, and to provide a sense of belonging for the minority youths via storytelling. Conducting seminars and workshops relating to the themes of multi-cultural and multi-religious diversity in Finland.

http://www.ad-astra.fi/