Yhteinen ääni ry - Tiếng Nói Chung

Yhdistyksen päätavoitteena on auttaa Suomessa asuvat Suomen vietnamilaiset integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti. Teemme aktiivisesti valistus- ja tiedotustoimintoja.

The main objective of the association is to help the Vietnamese living in Finland to integrate into Finnish society as quickly as possible in Finland. We are actively educational and information activities.

www.tiengnoichung.fi
Facebook