Suomi-Tansania Seura - Föreningen Finland-Tansania ry

Vuonna 1975 perustettu Suomi-Tansania seura ry on ystävyysseura, jonka päämääränä on edistää Suomen ja Tansanian välistä vuorovaikutusta eri aloilla. Mukana ovat suomalaisia, jotka ovat työskennelleet Tansaniassa lähinnä kehitysyhteistyötehtävissä, sekä Suomessa asuvia tai täällä opiskelevia tansanialaisia. Seura välittää tietoa Tansaniasta järjestämällä näyttelyitä, musiikkiesityksiä, seminaareja, juhlia ja tapaamisia, sekä ajoittain swahilinkielen keskusteluryhmien kautta.

Founded in 1975, the Finnish-Tanzania Society is a friendship association, whose objective is to promote the interaction between Finland and Tanzania in various areas. Finns who have worked in Tanzania for development tasks are involved, as well as Tanzanians who are living or studying in Finland. The society disseminates knowledge about Tanzania by organizing exhibitions, musical performances, seminars, celebrations and events, as well as through occasional discussion groups in Swahili.

www.kaapeli.fi/tansania
Facebook