SooGal ry

Yhdistyksemme tärkein tehtävä on auttaa suomessa asuvia maahanmuuttajia, erityisesti somalialaisia nuoria integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. SooGal ry järjestää Somalilaisten naisille liikuntatapahtumia hyvinvoinnin tukemiseksi ja edistämiseksi, myös järjestämme nuorison liikuntatoimintaa sekä kehitysyhteistyön mahdollisuuksia Somaliassa. Jäsenemme asuvat pääasiassa Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Our association's main task is to help immigrants living in Finland, particularly in Somali young people to integrate into Finnish society. SooGal Association organizes sports events for Somali women to support and promote well-being, also organize sports activities for youth and opportunities for development in Somalia. Our members live mainly in Helsinki, Vantaa and Espoo.