Somali Taakulo yhdistys

Somali Taakulo-yhdistys ry perustettiin vuonna 1994. Järjestö on puoleeton ja uskonnolisesti kantaa ottamaton yhdistys, jossa suhtaudutaan ennakkoluulottamasti uusiin ajatuksiin. Yhdistyksen tarkoituksen on maahanmuuttajien, erityisesti somalilaisten, työllistymisedellytysten edistäminen, kehittää uusia työllistymismalleja, toimia etujärjestöna viranomaisiin nähden, maahamuuttajien sosiaaliseen ja terveyteen liittyvän hyvinvoinnin edistäminen, suvaitsevaisuuden ja hyväksynnän edistäminen eri etnisten ryhmien välillä, naisten tasa-arvon edistäminen, nuorisotoiminnan kehittäminen etenkin urheilun alueella, edistää kehitysyhteistyön mahdollisuuksia Somaliassa.

Somali Taakulo ry Association was founded in 1994. The organization is politically and in terms of religion independent, which responds to prejudices. The purpose of the association of immigrants (particularly Somali) is the employment, promotion and the development of new employment patterns, to act as a representative organization towards authorities; the immigrant's social and health-related well-being, the promotion of tolerance and acceptance between the different ethnic groups, women's equality, youth development particularly in sport, to promote the development opportunities in Somalia.