Scandinavian development for Africa
SCADAA ry

Scandinavian Kehitysapu Afrikalle, SCADAA ry, haluaa luoda työmahdollisuuksia Skandinaviassa asuville afrikkalaisille sekä lisätä skandinaavien tietoutta sodista ja katastrofeista kärsivien afrikkalaisten ahdingosta sekä toimittaa apua Afrikkaan.

Scandinavian Development Aid (SKADAA ry) wants to increase the employment opportunities for Africans living in Scandinavia, increase the awareness about the wars and catastrophes Africans are suffering from as well as to send help to Africa.

Facebook