Latvialais-Suomalaisten perheiden yhdistys - Laivas ry


Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, edistää jakehittää Suomessa asuvien latvialais-suomalaisten perheiden latvialaista kulttuuria. Latvialais-suomalainen kuoro Ziemelmeita (Pohjolan tytär) toimii osana yhdistystä Laivas ry. 

Kuoron toiminta ylläpittää ja kehittää Latvian kuoronlaulunperinteitä ja edistää maitemme välisiä kulttuuri- ja ystävyyssitteitä. Kuoro järjestää konserttejä ja säännölisesti pitää kuoronharjoituksia.

The association's goal is to maintain, promote and develop the Latvian culture among Latvian-Finnish families living in Finland. The Latvian-Finnish choir Ziemelmeita (daughter of the North) is part of this organisation. The choir's activities are revolving around maintaining and developing the Latvian choir traditions as well as representing the  friendship between the countries. The choir organises concerts and practices frequently.

www.ziemelmeita.fi
Facebook