Nordic-Africa Synergy Ry

Nordic-Africa  on Suomessa rekisteröity voittoa tavoittelemattomaksi yhdistykseksi. Toimimme ja koordinoimme tätä verkkoympäristön toiminnan ja etsimme fyysisen verkkoistuminen luomista viidessä Pohjoismaassa ja Afrikan viidellä alueella alueellisten / maatoimistojen, kumppanuuksien ja yhteyksien kautta. 

Pohjois-Afrikan synergian tavoitteena on edistää Pohjoismaiden ja Afrikan maiden välistä yhteistyötä verkkoverkkoympäristöjensä ja alueellisten keskusten kautta. Toimintamme on suunniteltu mahdollistamaan ja helpottamaan verkostoitumista ja yhteistyötä asiantuntijoiden, tutkijoiden, organisaatioiden, yritysten, opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden välillä, jotka toimivat, työskentelevät tai ovat kiinnostuneita taloudellisista, sosiaalisista, poliittisista, koulutus-, kulttuuri-, ympäristö- ja muista kehityskysymyksistä, joihin osallistuvat molemmat alueet. Nordic Africa Synergia myös järjestää ja helpottaa osallistumista Pohjois-Afrikan yhteistyötoimintaan ja tapahtumiin.

Nordic-Africa  is registered in Finland as a Not For Profit Association. We operate and coordinate this online networking platform and we are looking at establishing physical presence in the 5 Nordic countries and the 5 regions of African  through regional/country offices, partnerships and liaisons. 
Nordic-Africa Synergy’s aim is to promote cooperation between the Nordic and African countries through its online networking platforms and regional hubs. Our activities are designed to enable and facilitate networking and cooperation between experts, researchers, organisations, companies, students and recent graduates operating in, working with or interested in economic, social, political, educational, cultural, environmental and other development issues involving both regions. Nordic Africa Synergy also organizes and facilitates participation in Nordic-Africa cooperation activities and events. 

http://nordicafrica.net/

Facebook