Somfin yhteisö

Somfin yhteisö ry (Kotoutumisen tuki) on vuoden 2018 alussa perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. Yhdistys tukee omilla toiminnoillaan erityisesti lasten ja nuorten kotoutumista. Yhdistyksen päätavoitteena on edistää maahanmuuttajat löytämään oma kotoutumispolunsa. Vuoden 2019 toiminnalla panostetaan nuorten työllistymistä, harrastusten mahdollistamista ja vanhempien tukemista kouluyhteistyössä.

The Somfin Community   (Integration Support) is an association established at the beginning of 2018, for  purpose which is to promote the integration of immigrants into Finland. Through its own activities, the association supports the integration of children and youth  in particular. The main goal of the association is to encourage immigrants to find their own integration path. from 2019  activities will focus on the employment of young people, enabling hobbies and supporting parents in school community.

lisäätietoja