Pakolaisten puolesta ry - Medborgarna för flyktingar rf

Pakolaisten puolesta on voittoa tavoittelematon yhdistys poliittiset ja uskonnollinen riippumaton yleisön hyödyllinen yhdistys, jonka toimipaikka on Helsingissä. Ydintoimintansa lisäksi yhdistys käynnistää ja läpi vie turvanpaikanhakijoiden ja pakolaisten asema parantavia projekteja. Toimintaamme piirissä on joukko tavallista suomalaisia ihmisiä. Asumme eri kaupungissa ja tulemme erialaisista taustoista, omaamme erilaisen koulutuksen olemme töissä eri aloilla, edustamme erilaisia poliittisia näkemyksiä ja eri uskontokuntia tai uskonnottomuutta, meitä yhdistää huoli turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten  ihmisoikeuksiin toteuttamisesta Suomessa.

lisäätietoja https://cfrf.fi/

Pakolaisten puolesta ry is a non-profit association  non beneficial association, based in Helsinki. In addition to its activities, the association launches and conducts projects to improve the situation of asylum seekers and refugees. Our operations cover a number of ordinary Finnish people. We live in different cities and come from different backgrounds, have different education, work in different fields, represent different political views and different religions or non-religion, we are united by concerns about the implementation of the human rights of asylum seekers and refugees in Finland.