Kulttuurikameleontit ry

Kulttuurikameleontit ry on vuonna 2003 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka pyrkimyksenä on edistää: kulttuurien välistä kommunikaatiota, monikulttuurista hyvinvointia, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen yhteiskunnallista osallisuutta. Kulttuurikameleontit ry sai alkunsa perustajajäsentensä monikulttuurisuuskokemuksista Suomessa ja maailmalla.

Kulttuurikameleontit ry is a religiouslly and politically independent non-governmental organization founded in 2003, which aims to promote: intercultural communication, multicultural well-being, equality, equality and the social participation of women and girls. Kulttuurikameleontit ry originated from the multicultural experiences of its founding members in Finland and around the world.

http://www.kulttuurikameleontit.com/

Facebook Group

Instagram