The Filipino Nurses Association-Nordic (FiNAN)

The Filipino Nurses Association-Nordic (FiNAN)

Perustettiin sosiaalisen mediaryhmän kautta lokakuussa 2018, jolla on tavoite johtaa Pohjoismaiden filippiiniläisten sairaanhoitajien yhdistys korkeasti koulutettuihin ja kilpailukykyisiin filippiiniläishoitajiin. Missio on vahvistaa filippiiniläisten sairaanhoitajien globaalia imagoa hoitotyön työvoiman ja hoidon lähteenä Pohjoismaissa Alue, jotta voidaan edistää ympäristönhoitoa ja tutkia rooliamme ilmastomuutoksessa.

FiNAN was establised through a social media group in October 2018 with the goal of leading the Nordic Filipino Nurses Association to highly trained and competitive Filipino nurses. The mission is to empower and strengthen the global image of Filipino nurses as a source of nursing manpower and care  in the Nordic Region , to contribute to the care of the environment and explore our roles in climate change.