Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (MPKK)

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry (MPKK)

Mpkk (Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry. - Mångkulturell dagvård, skola och hem rf.) on pieni mutta aktiivinen vuonna 1997perustettu yhdistys.


Yhdistyksen tehtävänä on kannustaa eri kieli- ja kulttuuritaustaisten vanhempien ja varhaiskasvatuksen/koulun välistä yhteistyötä. Mpkk pitää tärkeänä myös tukea oman kulttuurin ja kielen tuntemusta monikielisessä ympäristössä. Yhdistys pyrkii edistämään maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten sekä perheiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. 
Tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia eri kulttuurien kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle. Mpkk toimii aktiivisesti monikulttuurisuuden ja kasvatustyön kentällä. Yhdistys tarjoaa monipuolista ja aktiivista toimintaa järjestämällä omakielisiä kerhoja lapsille. 

Monikulttuurinen päivähoito, koulu ja koti ry is an active  association which is opened in 1997. The mission of the association is to encourage co-operation between parents from different languages and cultural backgrounds and early kindergaten childhood education /primary school. Mpkk also considers it important to support knowledge of one's own culture and language in a multilingual environment. 
The association aims to promote the integration of children and young people with an immigrant background and families into Finnish society. The aim is to create opportunities for different cultures to meet and interaction. Mpkk is active in the field of multiculturalism and educational work. The association offers diverse and active activities by organizing native language clubs for children. 


http://mpkk.eu/

Facebook Group