Suomi-Namibia Seura

Suomi -Namibian seura Ry yhdistys tavoite on vahvistamaan suomalaisten ja namibialaisten ystävyyssuhteita sekä edistämään yhteistyötä sosiaalisilla, taloudellisilla ja kulttuurisilla aloilla. Päätavoitteemme on ylläpitää ja lisätä tietoa Namibian asioista Suomessa ja osallistua kehitysyhteistyöhön. Suomalais-namibialainen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1974, on Suomen suurin Afrikkaan suuntautunut ystävyysseura.

Finnish-Namibian Society (a registered association) aims at strengthening the ties of friendship between Finns and Namibians and promoting cooperation in social, economic and cultural fields. Our main objective is to maintain and increase the knowledge of Namibian issues in Finland and to participate in development cooperation. Finnish-Namibian Society, which was established in 1974, is the largest Africa-orientated friendship society in Finland.

http://www.suominamibiaseura.fi/index.html