Suomen afganistanilaisten järjestö KANUN

Suomen Afgaaninjärjestön ry/ Finnish Afghans’ Association on perustettu vuonna 2003 Helsingissä. Järjestön tarkoituksena on: Järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä juhlia.Harjoittaa alansa liittyvää tutkimus-, tiedotus-, ja julkaisutoiminta. Edistää kulttuurinvaihtoa, kehitysyhteistyötä, taidekasvatusta, suvaitsevaisuutta. Edistää afganistanilaisten asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa ja ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, työvoimaviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten jne.

The Finnish Afghans ’Association was founded in 2003 in Helsinki, which  purpose is: to organize cultural, discussion and educational events as well as celebration. to develop out research, information and publishing activities related to its field. Promotes cultural exchange, development cooperation, art education, tolerance. To promote the position of Afghans in Finnish society and to prevent exclusion together with social authorities, labor authorities, education professionals, etc.