Innovation in Education for Afghanistan

Innovation in education for afganistan

The aim of instututes is to promote and develop the afgan educational system and support innovation in the material and spiritual fields of education in the country.

Yhdistyksen  tavoitteena on edistää ja kehittää afganistanilaista koulutusjärjestelmää ja tukea innovaatiota maan aineellisessa ja henkisessä koulutuksessa.