Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ry

Toiminnan tarkoitus  
On toimia afganistanilaisten yhdistysten kattojärjestönä ja niiden edustajana Suomessa. Edistää afganistanilaisten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja afganistanilaisten suhdetta muiden etnisten ryhmien kanssa ja edistää halutessaan Afganistanin jälleenrakennusta. 

Ja myös edistää ja tukea erityisesti afganistanilaisten lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kotoutumista ja menestystä.

Tarkoituksen toteuttaminen  
Liitto antaa tietoa jäsenyhdistyksilleen Suomen viranomaisten kotoutumistoimenpiteisiin liittyvistä suunnitelmista ja päätöksistä. Liitto kannustaa jäsenyhdistyksiään niin taloudellisten kuin muidenkin toimintaedellytysten luomiseen yhdistysten omien kotoutumista tukevien hankkeiden toteuttamiseksi.  
  
Liitto edistää jäsenyhdistysten osallistumista yleishyödyllisiin, afganistanilaisen yhteisön omaa hyvinvointia ja keskinäistä vuorovaikutusta muiden väestöryhmien kanssa edistäviin hankkeisiin suomalaisessa yhteiskunnassa.  
  
Liitto seuraa afganistanilaisten tilanteita Suomessa ja tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille edistääkseen afganistanilaisten asemaa Suomessa. Se järjestää kokouksia, seminaareja, tilaisuuksia ja kursseja jäsenilleen ja sidosryhmille.  
  
Liitto tekee yhteistyötä viranomaisten ja muiden järjestöjen kanssa ja osallistuu erilaisiin kokouksiin, seminaareihin, neuvotteluihin edustamalla jäsenyhdistyksiä ja Suomessa asuvia afganistanilaisia.